Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
25m nové radosti
28.05.2021
25m nové radosti
Právě jsme dovezli 25m radosti :-) vafle na nové letní kousky pro vás, těšíme se moc. Krásné barvičky a 100%bavlna číst celé
Jak to všechno začalo?
20.05.2021
Jak to všechno začalo?
Věřte nebo ne, každá objednávka mně velmi těší a s balíčkem oblečení Vám přijde i kus mé radosti a nadšení :-) číst celé
Příměstké tábory
08.05.2021
Příměstké tábory
Od roku 2018 pořádáme příměstské tábory Kreativní svět, kde se děti učí tvořit z korálků, drátků, kamenů, šití, barvení, malování, výroba hudebních ná... číst celé
Zobrazit všechny články
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Adresa podnikání: Slatinice 378, 79342

Identifikační číslo: 08887403

Telefon: 775749939

Email:hanka.sigmundova@volny.cz

Pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.pikolini.cz

Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky), identifikační číslo: 08887403 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na www.pikolini.cz.

Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále ObčZ).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Je – li kupujícím osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále ObčZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále kupující).

Pro účely těchto obchodních podmínek vymezuje prodávající následující pojmy:

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží určeného k prodeji.

Kupující je provádí objednáváním zboží ze svého uživatelského rozhraní.

V objednávce zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje a prodávající k těmto uvedeným údajům i takto přistupuje.

Ceny nabízeného zboží platí v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Objednání oblečení

Webové rozhraní obsahuje informace o nákladech spojených s balným a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako objednávka). Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Vzorové poučení o odstoupení od smlouvy společně s formulářem pro odstoupení jsou k dispozici v elektronické podobě na webovém rozhraní.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje a to i s ohledem na opravu chyb při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „odeslat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

Kupující byl poučen o možnosti odstoupení od smlouvy včetně poskytnutí vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy volně přístupného na webovém rozhraní www.pikolini.cz.

Poštovné a balné

Cenu zboží a náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy (kupní cena) může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti při převzetí zboží prodávajícímu – po předešlé dohodě na této adrese: Slatinice 378, 78342

b) v hotovosti na dobírku – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

c) bezhotovostně převodem na účet č.233541211/0600  vedený u Moneta Money Bank. Součástí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a pouze na žádost kupujícího v papírové podobě společně s doručovaným zbožím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

Vrácení oblečení

V případě šití na zakázku zaniká nárok na vrácení zboží - oblečení je šito přesně podle požadavků zákazníka a je tudíž jedinečné a neprodejné dále.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta běží ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to buď na adresu provozovny: Pikolini, Hana Sigmundová, Slatinice 378, 78342 nebo elektronicky na adresu: info@pikolini.cz

Prodávající neprodleně potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Odstoupením od kupní smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží, nejpozději do čtrnácti (14) dnů, vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. na základě dohody s kupujícím.

K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nenošené a kompletní (tj. včetně visačky s cenou). Podle požadavku spotřebitele může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Zásilka bude zaslána na adresu: Pikolini, Hana Sigmundová, Slatinice 378, 783 42 (doporučeně).

Upozornění:V případě, že zboží bylo kupujícím již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení, tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi. Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající ponížil vrácené peněžní prostředky o výši škody dle shora uvedeného.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího.

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.pikolini.cz.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen předat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku zaslanou na dobírku, bude požadována náhrada nákladů na marné odeslání zásilky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

a) kontrola zásilky

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušen a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen převzít zásilku a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady      nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

c) práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

d) práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době šesti měsíců od převzetí.

Pro kupujícího - podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

b) při nepodstatném porušení smlouvy má kupující – podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

c) při podstatném porušení smlouvy má kupující – podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

e) Výměna velikosti zboží je možná do 14dnů po obdržení vráceného zboží.

f) Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

g) Uplatnění reklamace:

Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc.

Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího www.pikolini.cz. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího co nejdříve. Kupující zašle reklamované zboží (včetně faktury, případně i průvodního dopisu) se stručným popisem vady a s požadavkem na způsob vyřízení reklamace na adresu: Pikolini, Hana Sigmundová, Slatinice 378, 783 42.

Vyřízení reklamace

Prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění, nebyla-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší.

Naším cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zavazuje se k ochraně osobních údajů zaslaných zákazníkem.

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů - reg. č. 00052449 / 001 

Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl seznámen s těmito skutečnostmi:

a) zpracování osobních údajů uvedených v objednávce;

b) zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího;

c) osobní údaje budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího;

d) osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou přepravní společnosti;

e) kupující poskytuje data dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucí z této smlouvy;

f) kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Stížnosti řeší prodávající. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992, Sb. o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro všechny objednávky učiněné v tento den a později. Ustanovení odchylná lze sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

 

designed by pikolini.cz

KONTAKT

Hana Sigmundová 

Tel.+420 775749939

info@pikolini.cz

Slatinice 378, 78342

IČ 08887403

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz